Windows 8 Product Activation Serial Key

List of All Windows 8 Activation Keys

Windows 8.1 serial key : ultimate edition

NTTX3-RV7VB-T7X7F-WQYYY-9Y92F

Windows 8 OS key : Professional edition

XKY4K-2NRWR-8F6P2-448RF-CRYQH

Windows 8 product key : Release preview

TK8TP-9JN6P-7X7WW-RFFTV-B7QPF

Windows 8 product number : Consumer preview

DNJXJ-7XBW8-2378T-X22TX-BKG7J

Windows 8 OS key : Developer’s preview

6RH4V-HNTWC-JQKG8-RFR3R-36498

Windows 8 product key : Developer’s version

Y8N3-H7MMW-C76VJ-YD3XV-MBDKV

6RH4V-HNTWC-JQKG8-RFR3R-36498

4Y8N3-H7MMW-C76VJ-YD3XV-MBDKV

MBFBV-W3DP2-2MVKN-PJCQD-KKTF7

28VNV-HF42G-K2WM9-JXRJQ-2WBQW

NF32V-Q9P3W-7DR7Y-JGWRW-JFCK8

Windows 8 serial key : English

DNJXJ-7XBW8-2378T-X22TX-BKG7J

Windows 8 software key : Chinese

DNJXJ-7XBW8-2378T-X22TX-BKG7J

Windows 8 serial number : German

DNJXJ-7XBW8-2378T-X22TX-BKG7J

Windows 8 unique serial number : French

DNJXJ-7XBW8-2378T-X22TX-BKG7J

Windows 8 product key : Japanese

DNJXJ-7XBW8-2378T-X22TX-BKG7J

Window 8 Serial Keys 100 % Working

2GVN8-TV3C2-K3YM7-MMRVM-BBFDH

967N4-R7KXM-CJKJB-BHGCW-CPKT7

6MJT4-YXD6N-GW9YJ-YMMRJ-7FPM3

NG4HW-VH26C-733KW-K6F98-J8CK4

TK8TP-9JN6P-7X7WW-RFFTV-B7QPF

6MJT4-YXD6N-GW9YJ-YMMRJ-7FPM3

84NRV-6CJR6-DBDXH-FYTBF-4X49V

RRYGR-8JNBY-V2RJ9-TJP4P-749T7

ND8P2-BD2PB-DD8HM-2926R-CRYQH

XWCHQ-CDMYC-9WN2C-BWWTV-YY2KV

BDDNV-BQ27P-9P9JJ-BQJ96-KTJXV

KNTGM-BGJCJ-BPH3X-XX8V4-K4PKV

F8X33-CNV3F-RH7MY-C73YT-XP73H

967N4-R7KXM-CJKJB-BHGCW-CPKT7

HNRGD-JP8FC-6F6CY-2XHYY-RCWXV

84NRV-6CJR6-DBDXH-FYTBF-4X49V

BDDNV-BQ27P-9P9JJ-BQJ96-KTJXV

CDQND-9X68R-RRFYH-8G28W-82KT7

DWV49-3GN3Q-4XMT7-QR9FQ-KKT67

F2M4V-KFNB7-9VVTW-MVRBQ-BG667

F8X33-CNV3F-RH7MY-C73YT-XP73H

GPTCC-XN297-PVGY7-J8FQY-JK49V

HV3TW-MMNBG-X99YX-XV8TJ-2GV3H

J6FW2-HQNPJ-HBB6H-K9VTY-2PKT7

KQWNF-XPMXP-HDK3M-GBV69-Y7RDH

MMRNH-BMB4F-87JR9-D72RY-MY2KV

N4WY8-DVW92-GM8WF-CG872-HH3G7

Windows 8 Activation Keys Crack: Free Online


ND8P2-BD2PB-DD8HM-2926R-CRYQH

RRYGR-8JNBY-V2RJ9-TJP4P-749T7

VHNT7-CPRFX-7FRVJ-T8GVM-8FDG7

84NRV-6CJR6-DBDXH-FYTBF-4X49V

BDDNV-BQ27P-9P9JJ-BQJ96-KTJXV

967N4-R7KXM-CJKJB-BHGCW-CPKT7

KQWNF-XPMXP-HDK3M-GBV69-Y7RDH

F2M4V-KFNB7-9VVTW-MVRBQ-BG667

CR8NP-K37C3-MPD6Q-MBDDY-8FDG7

39DQ2-N4FYQ-GCY6F-JX8QR-TVF9V

VHNT7-CPRFX-7FRVJ-T8GVM-8FDG7

GPTCC-XN297-PVGY7-J8FQY-JK49V

HV3TW-MMNBG-X99YX-XV8TJ-2GV3H

CDQND-9X68R-RRFYH-8G28W-82KT7

7HBX7-N6WK2-PF9HY-QVD2M-JK49V

D32KW-GNPBK-CV3TW-6TB2W-K2BQH

NBWPK-K86W9-27TX3-BQ7RB-KD4DH

2NF99-CQRYR-G6PQ9-WYGJ7-8HRDH

F7BDM-KTNRW-7CYQP-V98KC-W2KT7

4JKWV-MNJCY-8MW3Q-VJYGP-DC73H

KQWNF-XPMXP-HDK3M-GBV69-Y7RDH

MMRNH-BMB4F-87JR9-D72RY-MY2KV

N4WY8-DVW92-GM8WF-CG872-HH3G7

ND8P2-BD2PB-DD8HM-2926R-CRYQH

RRYGR-8JNBY-V2RJ9-TJP4P-749T7

FFX8D-N3WMV-GM6RF-9YRCJ-82KT7

2CMGK-NMW4P-B846H-YXR6P-27F9V

D2GBF-NGBW4-QQRGG-W38YB-BBFDH

NTVHT-YF2M4-J9FJG-BJD66-YG667

GBJJV-YNF4T-R6222-KDBXF-CRYQH

4NMMK-QJH7K-F38H2-FQJ24-2J8XV

84NRV-6CJR6-DBDXH-FYTBF-4X49V

3NHJ7-3WWQK-4RFTH-8FHJY-PRYQH

988NM-XKXT9-7YFWH-H2Q3Q-C34DH

TGXN4-BPPYC-TJYMH-3WXFK-4JMQH

N9C46-MKKKR-2TTT8-FJCJP-4RDG7

Q4NBQ-3DRJD-777XK-MJHDC-749T7

2VTNH-323J4-BWP98-TX9JR-FCWXV

D7KN2-CBVPG-BC7YC-9JDVJ-YPWXV

2GVN8-TV3C2-K3YM7-MMRVM-BBFDH

4NMMK-QJH7K-F38H2-FQJ24-2J8XV

76NDP-PD4JT-6Q4JV-HCDKT-P7F9V

7HBX7-N6WK2-PF9HY-QVD2M-JK49V

Adobe After Effects CS5 Serial Key

Adobe After Effects CS5 Serial Keys Number Free Online

1023-1002-2433-6147-3543-0667

1023-1631-3275-3276-0087-5426 


1801-1474-1176-9584-1671-6382 


1801-1234-9090-7878-1212-0011


1325-1041-2027-0987-8293-5644


1325-1243-2842-5475-9398-1623


1325-1340-7176-1506-1967-7195


Windows XP Serial Keys Crack

List Of Windows XP Serial Keys Number Cracked: Free Online
 • Win XP Home OEM: JQ4T4-8VM63-6WFBK-KTT29-V8966
 • Win XP Home Retail: RH6M6-7PPK4-YR86H-YFFFX-PW8M8
 • Win XP Home Upgrade: RH6M6-7PPK4-YR86H-YFFFX-PW8M8
 • Win XP Media Center 2005:C4BH3-P4J7W-9MT6X-PGKC8-J4JTM
 • Win XP Prof Corp: XP8BF-F8HPF-PY6BX-K24PJ-TWT6M
 • Win XP Prof OEM: XJM6Q-BQ8HW-T6DFB-Y934T-YD4YT
 • Win XP Prof Retail: CD87T-HFP4C-V7X7H-8VY68-W7D7M
 • Win XP Prof Upgrade: CD87T-HFP4C-V7X7H-8VY68-W7D7M Run WPA_Kill.exe (in TOOLS\CRACK) to disable activation in non-corporate installs. CD NR 17 815
 • Windows 2000 Powered Network Attached Storage ( NAS ) SN: RBDC9-VTRC8-D7972-J97JY-PRVMG CD NR 17 515 Microsoft Windows XP Professional Reduced Media Edition CD NR 17 516
 • Microsoft Windows XP Pro Upgrade w/ Service Pack 2 Integrated SN:CD87T-HFP4C-V7X7H-8VY68-W7D7M CD NR 17 256
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 [2 CDs] CD NR 16 643 SN: C4BH3-P4J7W-9MT6X-PGKC8-J4JTM
 • Windows XP Tablet PC Edition 2005 (c) Microsoft [2 CDs] SN: BGBHP-VGPP7-QHTXB-TPV36-CK8T8 16 544
 • Microsoft Windows XP Professional SP2 Integrated POLiSH 16 401 SN: MYV37-2YMH7-YBHVW-VXJHM-489TB
 • Microsoft Windows XP Corporate Ed. with incl. SP2 SN:FC8GV-8Y7G7-XKD7P-Y47XF-P829W CGJ2M-CFTXY-W4RBJ-BWTGB-VH2CB 16 171
 • Microsoft Windows XP Professional SP2 Integrated READ NFO SN:CD87T-HFP4C-V7H7H-8VY68-W7D7M RH6M6-7PPK4-YR86H-YFFFX-PW8M8 16 172
 • Windows XP Pro SP2 Intergrated TYPE Repack SN:BRP6M-RC9CJ-VWDRK-KP2C2-9QFGW 16 166
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2 Build 2162 Home Integrated SN:WWWJR-BX7CV-P32X2-C7VT3-QD6BP 16 043
 • MS Windows XP Professional SP2 RC2 beta build 2149 Intergrated SN:XP8BF-F8HPF-PY6BX-K24PJ-TWT6M 15 812
 • Microsoft Windows XP Professional SP2 RC1 Integrated REPACK 15 389 SN:XP8BF-F8HPF-PY6BX-K24PJ-TWT6M
 • MS Windows XP GR SP1 SN:4BR3X-4CP6X-2DTXP-FFDHT-7Q298 14 696
 • WINDOWS XP – Media Center Edition 2004*GERMAN* SN: KFX2B-HXQ68-78RWH-RPXPK-68DHM 14 460
 • Microsoft Windows XP Corporate Edition SP1a Intergrated SN: 7QVT6-T2738-WRKJB-YKRFQ-XVK98 11 684
 • Windows XP Home OEM: JQ4T4-8VM63-6WFBK-KTT29-V8966
 • Windows XP Home Retail: RH6M6-7PPK4-YR86H-YFFFX-PW8M8
 • Windows XP Home Upgrade: RH6M6-7PPK4-YR86H-YFFFX-PW8M8
 • Windows XP Media Center 2005: C4BH3-P4J7W-9MT6X-PGKC8-J4JTM
 • Windows XP Prof Corp: XP8BF-F8HPF-PY6BX-K24PJ-TWT6M
 • Windows XP Prof OEM: XJM6Q-BQ8HW-T6DFB-Y934T-YD4YT
 • Windows XP Prof Retail: CD87T-HFP4C-V7X7H-8VY68-W7D7M
 • Windows XP Prof Upgrade: CD87T-HFP4C-V7X7H-8VY68-W7D7M
 • Windows XP Tablet PC 2005: VJT7M-8KKHT-GXQ6B-RX639-94FMD DVD-260
 • Microsoft XP Corpor. Edition Service Pack 1 Intergrated PROPER Key: 7QVT6-T2738-WRKJB-YKRFQ-XVK98 9774
 • Microsoft Windows XP Service Pack 1 Final Key:VHGJJ-6WK8X-JT2DH-BK6JV-PVFQ4 9775
 • Microsoft Windows XP Slipstream Sp1 Corporate SN:3KFB7 X2Q3M 6MWFX W2Y7V C7M9D 9758
 • Microsoft Windows XP Corporate Ed. with incl. SP1 (c) Microsoft SN:3KFB7 X2Q3M 6MWFX W2Y7V C7M9D 9752
 • Windows XP Professional Retail Serial# HJ32Y-3B3Y3-3X2HD-DJ43J-Q7D7G 9502
 • Windows XP SP1 (c) 2002 Microsoft SN:K2KB2-BDBGV-KP686-D8T7X-HDMQ8 9080
 • Windows.XP.Professional.64.Bit.Edition serial number: C4FPJ-HQCGP-QD3XC-2JF34-FT8Y6 8104
 • Microsoft Windows XP Corporate Edition CDKEY: FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8 7832
 • Windows XP Greece SN: MHBCT-6WVKJ-WD3Q3-9D9VJ-C9JJ6 7800
 • Windows XP Corporate Edition “PROPER PACK”FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8 6580
 • Microsoft Windows XP Professional No Activation Required FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8 6572
 • Ms Office XP GR Prof.[3 CDs]SN :FPHY3-T6B6J-7CFJ9-W4HCT-964FM Publis: PQMVV-XDQ9Q-4C2HP-QK4TF-H4W4M 6482
 • Microsoft Office XP Developer Edition [3 CDs] CDKEY:FM9FY-TMF7Q-KCKCT-V9T29-TBBBG 5746
 • Microsoft Office XP Professional [3 CDs] FM9FY TMF7Q KCKCT V9T29 TBBBG 5595
 • MICROSOFT OFFICE FINAL XP CORPORATE EDITION cdkey: FM9FY TMF7Q KCKCT V9T29 TBBBG 5492

Adobe Photoshop CS5 Free Serial Key


List of Adobe Photoshop CS5 Free Serial Key Number for Crack

1325-1959-4831-9595-4753-6693
1325-1283-0188-5542-3177-8536 
1325-1476-7332-7761-1845-4985
1325-1726-5909-4207-8020-8670 
1325-1022-9706-0958-7604-1775 
1325-1687-8702-1220-6899-8989 
1325-1614-1036-9777-4655-9626
1325-1064-2785-7115-1884-1575 
1325-1230-0481-1596-7241-7212
1325-1912-6501-0053-8651-8852
1325-0617-8365-2331-6662-9349
1325-0621-9125-0765-3648-0614
1325-0365-5929-6118-8817-8422
1325-0150-1163-7532-1626-3430
1325-0178-1927-9019-0123-2254
1325-0702-3693-1544-9166-3515
1325-0549-2240-0071-3409-1342 

1330-1807-1434-7787-2724-9847
1330-1162-1098-8524-5189-8123
1330-1875-1855-6864-3126-7573
1330-1130-9752-1642-3535-0727
1330-1098-1473-1958-4787-9730
1330-1590-3893-5750-8075-6625
1330-1102-8841-6669-3776-0827
1330-1346-9904-2001-2235-7252
1330-1738-2960-4360-1076-2330
1330-1106-3088-2889-5934-3982
1330-1807-1434-7787-2724-9847
1330-1162-1098-8524-5189-8123
1330-1875-1855-6864-3126-7573
1330-1130-9752-1642-3535-0727
1330-1098-1473-1958-4787-9730
1330-1590-3893-5750-8075-6625
1330-1102-8841-6669-3776-0827
1330-1346-9904-2001-2235-7252
1330-1738-2960-4360-1076-2330
1330-1106-3088-2889-5934-3982

Adobe Photoshop CS6 Free Serial Key and Crack Code


There are numerous adobe Photoshop CS6 serial numbers and keygen which are available on the internet but since the use of such hacking tools has been very limited. Use the given Serial Key of Adobe Photoshop CS6.

Adobe Photoshop CS6 Serial Key For Windows:


1325-1009-9360-7441-3800-8396
1325-1004-0648-4659-0595-7342
1325-1000-3965-7421-2700-8520
1325-1009-5809-5034-5746-4994
1325-1006-4432-0751-2262-7442
1325-1000-3007-7120-0215-6345
1325-1007-7476-5484-9866-4494
1325-1008-5681-5757-1882-3078
1325-1004-8715-5809-6622-9651
1325-1005-1089-3577-6547-3596

Adobe Photoshop CS6 Serial Key For Mac:

1325-0002-4647-7338-5903-0348

1325-0001-7696-5633-2911-0019
1325-0002-3244-0141-2025-4908
1325-0001-2672-3813-4497-4924
1325-0000-1254-8204-9468-9640
1325-0009-6172-1456-6042-7579
1325-0006-5192-7836-3238-4308
1325-0008-8153-4073-6436-6505
1325-0009-7835-2272-4397-7896
1325-0000-2638-4669-3209-5995

IDM Serial Number ( v6.12, v6.14, v6.14.10, v6.15.6, v6.17.3 ) Crack Key Online

IDM Serial Number Version ( 6.12,  6.14, 6.14.10, v6.15.6, v6.17.3 ) Free Crack Key

Internet Download Manager 6.12
S/N: 7G7QY-NZWKQ-23KRA-RAMQ4
S/N: SPOZ9-2E9IO-AKDRY-LIKEU

Internet Download Manager 6.14
S/N: ZFX1T-5VOMY-ZIT4Y-FHFPD

Internet Download Manager 6.14.1.0
S/N: Y30OZ-DNQH7-FRWPW-YYZMA

Internet Download Manager 6.15.6
S/N: Y5LUM-NFE0Q-GJR2L-5B86I
S/N: 4BTJF-DYNIL-LD8CN-MM8X5
S/N: XAGZU-SJ0FO-BDLTK-B3C3V

Internet Download Manager 6.17.3
S/N: RLDGN-OV9WU-5W589-6VZH1
S/N: HUDWE-UO689-6D27B-YM28M
S/N: UK3DV-E0MNW-MLQYX-GENA1
S/N: 398ND-QNAGY-CMMZU-ZPI39
S/N: GZLJY-X50S3-0S20D-NFRF9
S/N: W3J5U-8U66N-D0B9M-54SLM
S/N: EC0Q6-QN7UH-5S3JB-YZMEK
S/N: UVQW0-X54FE-QW35Q-SNZF5
S/N: FJJTJ-J0FLF-QCVBK-A287M

Internet Download Manager - IDM Free Crack and Serial Key


IDM SERIAL NUMBER
There are 10 different serial keys I have collected in this page. These serial key number will works well in various versions of IDM. Try and comment below....


NTOQN-7HUL9-NEPFL-13I0A
629U7-XLT5H-6SCGJ-2CENZ 
XONF7-PMUOL-HU7P4-D1QQX
F9TZ9-P6IGF-SME74-2WP21 
CJA0S-K6CO4-R4NPJ-EKNRK 
N0Z90-KJTTW-7TZO4-I27A1 
4DFQ4-OAPFS-L50GF-3GWRJ 
4DFQ4-OAPFS-L50GF-3GWRJ 
L67GT-CE6TR-DFT1D-XWVCM
KCE9Y-PUYTC-1L2ES-77OQS

---------------------
---------------------
Some Other Version Specific Serial Keys...

Internet Download Manager 6.12
S/N: 7G7QY-NZWKQ-23KRA-RAMQ4
S/N: SPOZ9-2E9IO-AKDRY-LIKEU

Internet Download Manager 6.14
S/N: ZFX1T-5VOMY-ZIT4Y-FHFPD

Internet Download Manager 6.14.1.0
S/N: Y30OZ-DNQH7-FRWPW-YYZMA

Internet Download Manager 6.15.6
S/N: Y5LUM-NFE0Q-GJR2L-5B86I
S/N: 4BTJF-DYNIL-LD8CN-MM8X5
S/N: XAGZU-SJ0FO-BDLTK-B3C3V

Internet Download Manager 6.17.3
S/N: RLDGN-OV9WU-5W589-6VZH1
S/N: HUDWE-UO689-6D27B-YM28M
S/N: UK3DV-E0MNW-MLQYX-GENA1
S/N: 398ND-QNAGY-CMMZU-ZPI39
S/N: GZLJY-X50S3-0S20D-NFRF9
S/N: W3J5U-8U66N-D0B9M-54SLM
S/N: EC0Q6-QN7UH-5S3JB-YZMEK
S/N: UVQW0-X54FE-QW35Q-SNZF5

S/N: FJJTJ-J0FLF-QCVBK-A287M

Internet Download Manager (IDM) Free Serial Key 6.19 Version


IDM 6.19 Crack and Key is now available on our site free of cost. This is 100% working crack for this software and it is absolutely free. There are tons of free cracks floating around but all of them are not 100% functional. Only our crack is 100% genuine and stable and works on all previous and new versions of this software.

IDM Version 6.19 Free Key Given Below

JNKWJ-4E5UL-IUEI3-7TNX4

NTOQN-7HUL9-NEPFL-13I0A

629U7-XLT5H-6SCGJ-2CENZ

XONF7-PMUOL-HU7P4-D1QQX

F9TZ9-P6IGF-SME74-2WP21

CJA0S-K6CO4-R4NPJ-EKNRK

N0Z90-KJTTW-7TZO4-I27A1

4DFQ4-OAPFS-L50GF-3GWRJ

L67GT-CE6TR-DFT1D-XWVCM

IDM Serial Key Number Version 6.12, 6.14, 6.15


Internet Download Manager 6.12
S/N: 7G7QY-NZWKQ-23KRA-RAMQ4
S/N: SPOZ9-2E9IO-AKDRY-LIKEU

Internet Download Manager 6.14
S/N: ZFX1T-5VOMY-ZIT4Y-FHFPD

Internet Download Manager 6.14.1.0
S/N: Y30OZ-DNQH7-FRWPW-YYZMA

Internet Download Manager 6.15.6
S/N: Y5LUM-NFE0Q-GJR2L-5B86I
S/N: 4BTJF-DYNIL-LD8CN-MM8X5
S/N: XAGZU-SJ0FO-BDLTK-B3C3V